!

ʳ () 279$

: ʳ /
ʳ 
26


Anthea Hotel Apartments Class "A" 

ʳ  () 279$

 06.07 7  
  454  SC 
 509 BB 
 582 HB Pambos Napa Rocks - Adults Only 2*

ʳ  () 279$

06.07 7  
  479  SC 
 528 BB 
 608 HB 
679 FB
Evabelle Hotel Apartments Class "A"

ʳ  () 279$

06.07 7  
  463  SC 
 519 BB 
 591 HB 

 Flamingo beach hotel 3*

ʳ  () 279$

06.07 7  
 499 BB 
 569 HB 
629 FB
698 ALJacaranda Hotel Apartments Class "B"

ʳ  () 279$ 

06.07 7  
454$ SC
 502 BB 
 531 HB E Hotel Spa & Resort Hotel 4*

ʳ  () 279$

06.07 7  
 685 BB 
 787 HB 
915 FBEleni Holiday Village Class "A" 

ʳ  () 279$

06.07 7  
519 SC
 567 BB 
 603 HB 
739 ALL

 Grecian Park Hotel 5*

ʳ  () 279$

06.07 7  
 806 BB 
 989 HB 
1142 FB
: