!

ʳ () 332

:
ʳ 
28 


Anthea Hotel Apartments Class "A" 

ʳ  () 332

 28.09 7  
  332  SC 
 384 BB 
 448 HB Pambos Napa Rocks - Adults Only 2*

ʳ  () 332

02.10 7  
  361  SC 
 391 BB 
 439 HB 
484 FB
Evabelle Hotel Apartments Class "A"

ʳ  () 332

28.09 7  
  358  SC 
 415 BB 
 491 HB 

 Flamingo beach hotel 3*

ʳ  () 332

05.10 7  
 537 BB 
 619 HB 
694 FB
775 ALJacaranda Hotel Apartments Class "B"

ʳ  () 332 

28.09 7  
441$ SC
 489 BB 
 515 HB E Hotel Spa & Resort Hotel 4*

ʳ  () 332

28.09 7  
 631 BB 
 757 HB 
888 FBEleni Holiday Village Class "A" 

ʳ  () 332

12.10 7  
498 SC
 548 BB 
 578 HB 
719 ALL

 Grecian Park Hotel 5*

ʳ  () 332

28.09 7  
 835 BB 
 1025 HB 
1182 FB
: