!

ʳ () 279$

: ʳ /
ʳ 
26


Anthea Hotel Apartments Class "A" 

ʳ  () 279$

 25.05 7  
  289  SC 
 346 BB 
 418 HB Pambos Napa Rocks - Adults Only 2*

ʳ  () 279$

 25.05 7  
  306  SC 
 354 BB 
 434 HB 
518 FB
Evabelle Hotel Apartments Class "A"

ʳ  () 279$

 25.05 7  
  322  SC 
 378 BB 
 449 HB 

 Flamingo beach hotel 3*

ʳ  () 279$

 25.05 7  
 446 BB 
 526 HB 
598 FB
678 ALFlora Maria Boutique Hotel BOUTIQUE 4*

ʳ  () 279$

 25.05 7  
399$ SC
 434 BB 
 498 HB 
554 FB
599 ALE Hotel Spa & Resort Hotel 4*

ʳ  () 279$

 25.05 7  
 549 BB 
 662 HB 
789 FBSt. Raphael Hotel 5* 

ʳ  () 279$ 

 25.05 7  
 786 BB 
 946 HB 
1065 ALL

 Grecian Park Hotel 5*

ʳ  () 279$

 25.05 7  
 786 BB 
 889 HB 
1121 FB
: