!

ʳ () 279$

: ʳ / , ,
ʳ 
26


Anthea Hotel Apartments Class "A" 

ʳ  () 279$

 13.07 7  
  336  SC 
 427 BB 
 498 HB Pambos Napa Rocks - Adults Only 2*

ʳ  () 279$

20.07 7  
  396  SC 
 444 BB 
 524 HB 
595 FB
Evabelle Hotel Apartments Class "A"

ʳ  () 279$

20.07 7  
  329  SC 
 418 BB 
 491 HB 

 Flamingo beach hotel 3*

ʳ  () 279$

13.07 7  
 493 BB 
 569 HB 
629 FB
698 ALJacaranda Hotel Apartments Class "B"

ʳ  () 279$ 

13.07 7  
454$ SC
 502 BB 
 531 HB E Hotel Spa & Resort Hotel 4*

ʳ  () 279$

13.07 7  
 651 BB 
 753 HB 
879 FBEleni Holiday Village Class "A" 

ʳ  () 279$

13.07 7  
547 SC
 595 BB 
 637 HB 
773 ALL

 Grecian Park Hotel 5*

ʳ  () 279$

13.07 7  
 773 BB 
 956 HB 
1108 FB
: